Privacy policy

Privacy policy
BEET
wil door zijn klanten, werknemers & partners erkend worden als een bedrijf dat verantwoordelijk omgaat met persoonlijke gegevens. Wij zullen de verkregen gegevens niet doorgeven aan commerciële partners en hanteren bovendien bewust een transparante houding rond de bescherming van persoonsgegevens.

Disclaimer
Ondanks grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij de opbouw van onze website, kan sommige informatie verouderd, incorrect of onvolledig zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van deze website. BEET is bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de site, zoals reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's, beeld- en geluidsmaterialen, ideeën en recepten. Wij zijn gerechtigd informatie van derden onmiddellijk van onze website te verwijderen. Het aanbieden op de site van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de op of via deze website aangeboden producten of diensten aanbevelen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig op risico van de gebruiker. Wij hebben geen controle op deze websites en kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites of informatiebronnen.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen op de website, of de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, door ons of eventuele derden.

Op deze website en op deze disclaimer is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde gerechtelijke instelling in Tielt of Brugge.

Copyright
De auteursrechten van alle tekst- en beeldmateriaal op deze website berusten op Catering BEET, tenzij anders vermeld bij het tekst- en of beeldmateriaal in kwestie. Gehele of gedeeltelijke overname, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Catering BEET. Voor niet-commerciële educatieve toepassingen is bronvermelding verplicht.